Biznes FIRMA KRAJEWSKI

Biznes FIRMA KRAJEWSKI w najtańszych sklepach. Prównaj ceny i zobacz gdzie możesz kupić taniej. Dostępnych ponad 267 produktów w kategoriach: Sprzęt biurowy, Urządzenia sklepowe, Maszyny rolnicze i części do maszyn, Odzież robocza... Zobacz najlepsze promocje
Zobacz w sklepie

KLIKNIJ ODPOWEDNI PROSTOKĄT, aby WYDRUKOWAĆ KARTĘ towaru Personalizuj ten druk - zamów zwrotkę wdług własnego wzoru PODSTAWY PRAWNE stosowanIA DRUKU: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks...

Zobacz w sklepie

Przedmiotem tej transakcji jest 1 blok orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy, gdzie badanie przeprowadza się na podstawie art. 55 par. 1 i art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks...

Zobacz w sklepie

Druk samokopiujący - dowolna ilość kopii, sklejony w blok o pojemności 50 kartek.

Zobacz w sklepie

Przedmiotem transakcji jest kartoteka przeznaczona do ewidencjonowania czasu pracy pracownika w okresie kolejnego roku z wyszczególnieniem godzin przepracowanych i nieprzepracowanych. Prowadzenie...

Zobacz w sklepie
Rodzaj: teczka

Przedmiotem transakcji jest teczka archiwizacyjna introligatorska w 4 wielkościach A5 (230 x 170 x 30 mm) - towar dostępny na zamówienie w ciągu 5 dni A4 (325 x 230 x 40 mm) - artykuł przystępny od...

Zobacz w sklepie

Przedmiotem transakcji jest kartoteka asygnowana do ewidencjonowania dni przepracowanych i wolnych od pracy dla danego pracownika i przyczyn ewentualnych nieobecności. Kartoteka jest 2-stronna i...

Zobacz ceny

Wzór orzeczenia lekarskiego o zdolności do kierowania pojazdami mechanicznymi określa załącznik nr 3 do Dz. U. Z 2015, poz. 2247. Druk ten dotyczy wszelkich kategorii praw jazdy, zarówno w sytuacji...

Zobacz w sklepie

Przedmiotem transakcji jest kartoteka asygnowana do ewidencjonowania czasu pracy pracownika w okresie kolejnego miesiąca z wyszczególnieniem godzin przepracowanych i nieprzepracowanych. Prowadzenie...

Zobacz w sklepie

Przedmiotem transakcji jest Dziennik ewidencyjny danych niejawnych, tworzony w formie książki format A4, oprawa twarda. Książka jest asygnowana dla kancelarii tajnych, służy do ewidencjonowania...

Zobacz w sklepie

Przedmiotem tej transakcji jest księga Rejestr wejść i wyjść, objętość 80 kartek, oprawa twarda, trwały złocony napis na okładce. Księga jest dedykowana do rejestrowania osób wchodzących na teren...

Zobacz w sklepie

Przedmiotem transakcji jest fastykuła tekturowa przeznaczona do przechowywania dokumentów. Składa się z dwóch grubych tekturowych okładek z 4 otworkami, poprzez które jest przeciągnięta tasiemka...

Zobacz w sklepie

Przedmiotem tej transakcji jest Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły. Księga mieści 80...

Zobacz w sklepie

Przedmiotem tej transakcji jest księga raportów pielęgniarskich, o pojemności 80 kartek (4960 wpisów), oprawa twarda kanon. Obowiązek prowadzenia tej księgi, a także jej treść określa...

Zobacz w sklepie

Przedmiotem tej transakcji jest druk: Zakładowa / oddziałowa księga zaleceń i uwag zakładowego społecznego inspektora pracy. Oprawa twarda standard, 120 numerowanych stron. Obowiązek i sposób...

Zobacz w sklepie

Przedmiotem tej transakcji jest druk Orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych. Druk jest wyprodukowany w formie bloczka samokopiującego, zawierającego 50 pakietów składających...

Zobacz w sklepie

Przedmiotem tej transakcji jest druk Protokołu powypadkowego dla ucznia szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej. Druk jest w wersji elektronicznej, osiągalny do pobrania w wersji PDF na...

Zobacz w sklepie

Przedmiotem tej transakcji jest druk ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE, formularz asygnowany do wypełnienia poprzez osobę zgłaszającą w urzędzie gminy zmianę...

Zobacz w sklepie

przedmiotem tej transakcji jest księga ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci, stworzona w oprawie twardej typu standard, o pojemności 80 kartek (702 wpisy)Książkę tą mają obowiązek...

Zobacz w sklepie

Przedmiotem tej transakcji jest ewidencja środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych. Druk tworzony w oprawie zeszytowej - albumowej, format A5 (210 x 148 mm), pojemność 20...

Zobacz w sklepie

Sprawy związane wyjazdami służbowymi - delegacjami pracowników reguluje rozporządzenia z 29 stycznia 2013 r. W sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub...

Zobacz w sklepie

PODSTAWY PRAWNE stosowanIA DRUKU: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. Z 2018 poz. 800 tekst jednolity Przedmiotem tej transakcji jest 1 opakowanie druków ZPO - zwrotnego...

Zobacz w sklepie

Prowadzenia księgi środków trwałych wymaga ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz.U. Z 2013 poz. 330 • Brzmienie od 12 czerwca 2013 Należy w niej ewidencjonować trwały posiadajątek...

Zobacz w sklepie

Przedmiotem tej transakcji jest druk Karta profilaktycznego badania lekarskiego dziecka 7 letniego, stworzony na papierze offsetowym 80 g/m, sklejony w blok o objętości 100 kartek

Zobacz w sklepie

Przedmiotem tej transakcji jest druk Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klasy III szkoły podstawowej, wykonany na papierze offsetowym 80 g, sklejony w blok o objętości 100 kartek