Bayer Drontal Plus Flavour dla psów 2tabl. - środek przeciwpasożytniczy

Bayer Drontal Plus Flavour dla psów 2tabl. - środek przeciwpasożytniczy

najtaniej od 12,99 PLN
Producent:Bayer

ZooArt
( opini: 41679)
BAYER Drontal - Dog flavour 2tabl. (kostki) BAYER Drontal - Dog flavour 2tabl. (kostki)
12,99PLN

produkt sprzedawany wyłącznie na paragon.Drontal Dog Flavour1. NAZWA artykułu LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO


Dronta Dog Flavour 150/144/50 mg tabletki2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera:

Substancje czynne:

  • 150 mg febantelu
  • 50 mg pyrantelu, odpowiadające 144 mg pyrantelu embonianu
  • 50 mg prazykwantelu

Wykaz wszelkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka
Tabletka o aromacie mięsnym, barwy jasnobrązowej do brązowej, w profilu kości, obustronnie nacinane mogą być dzielone na połowy.4. DetalOWE dane KLINICZNE


4.1 Docelowe gatunki zwierząt


Psy4.2 wyróznionia lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zwalczanie inwazji mieszanych, wywoływanych poprzez nicienie i tasiemce następujących gatunków:

Robaki obłe:
Glisty (postać dorosła i późna niedojrzała): Toxocara canis, Toxascaris leonina
Tęgoryjce (postać dorosła): Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum
Włosogłówki (postać dorosła): Trichuris vulpis


Tasiemce (postać dorosła `i późna niedojrzała):
Echinococcus granulosus
Echinococcus multilocularis
Dipylidium caninum
Taenia spp.
Mesocestoides spp.

Zwalczanie inwazji pierwotniaków Giardia spp u szczeniąt i dorosłych psów.4.3 Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować w 1. I 2. Trymestrze ciąży (patrz punkt 4.7)4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Pchły są żywicielami pośrednimi jednego powszechnego rodzaju tasiemca – Dipylidium caninum. Powtórne zakażenie tasiemcem następuje zawsze, jeżeli nie zostaną podjęte kroki w celu zwalczenia żywicieli pośrednich, takich jak pchły, myszy itp.4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące użytkowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące używania u zwierząt

oporność pasożytów na dowolną klasę leków przeciwrobaczych może rozwinąć się wskutek częstego, powtarzanego wykorzystywania leku przeciwrobaczego danej klasy.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających towar leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Po przypadkowym połknięciu należy bezzwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską, a także przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną albo opakowanie.

Dla zachowania adekwatnej higieny, osoba podająca produkt bezpośrednio psu albo dodająca go do pokarmu dla psa powinna po podaniu umyć ręce.

Lamblie Giardia spp. Mogą wywoływać zakażenia u ludzi, dlatego w przypadku infekcji u psa należy zwrócić się o pomoc lekarską.

produkt mieści prazykwantel, dzięki temu jest produktywny przeciwko tasiemcom Echinococcus spp., które nie występują we wszystkich państwach członkowskich UE, ale w niektórych pojawiają się coraz częściej. Powodowana przez nie bąblowica (Echinococcosis) jest groźna dla ludzi. Ponieważ bąblowica jest chorobą podlegającą obowiązkowi zgłoszenia do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), należy uzyskać od właściwych organów detalowe wytyczne w zakresie leczenia i kontroli, oraz środków bezpieczeństwa dla ludzi.4.6 Działania niechciane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (np. Wymioty).

Częstotliwość działań niepożąinformacji jest definiowana wg poniższej konwencji:
- niezwykle rzadkie (mniej aniżeli 1 na 10 000 zwierząt, w tym przypadki pojedyncze).4.7 wykorzystywanie w ciąży, laktacji albo w okresie nieśności

U szczurów, owiec i psów wykryto działanie teratogenne, przypisywane wysokim dawkom febantelu, podawanego we wczesnym okresie ciąży.

używanie towaru w 3-dniowej terapii zakażenia Giardia spp. W 3. Trymestrze ciąży powinno być oparte o ocenę bilansu korzyści i ryzyka przeprowadzoną poprzez lekarza weterynarii.

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego w 1. I 2. Trymestrze ciąży nie pozostało określone. Nie należy stosować u suk w 1. I 2. Trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3)

Wykazano, iż pojedyncze podanie leku w trzecim trymestrze ciąży albo w okresie laktacji jest bezpieczne.4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne typy interakcji

Działanie przeciwrobacze tego oraz towarów zawierających piperazynę może ulec antagonizacji w przypadku jednoczesnego używania.4.9 Dawkowanie i droga(-i) podawania

Podawanie tylko doustne.


Dawkowanie

W leczeniu psów: 1 tabletka na 10 kg masy ciała (15 mg febantelu, 14,4 mg pyrantelu embonianu i 5 mg prazykwantelu/kg masy ciała).


Dawkowanie wg poniższego schematu:


Dla każdych dodatkowych 5 kg masy ciała należy podać na dodatek połowę tabletki.


Podawanie i długość leczenia

Tabletki zawierają substancję smakową. Badania dowiodły, że smakują i są z ochotą przyjmowane poprzez większość (88%) przebadanych psów.
Tabletki można podawać z pokarmem albo osobno. Nie są wymagane żadne ograniczenia diety przed albo po leczeniu.


w przypadku obleńców i tasiemców tabletki należy podać jednorazowo.

Program dawkowania należy ustalić w porozumieniu z lekarzem weterynarii. Standardowo u dorosłych psów (powyżej 6. Miesiąca życia) odrobaczanie przeprowadza się co trzy miesiące. Jeżeli właściciel psa nie zdecyduje się na regularną terapię lekami przeciwrobaczymi, wówczas realną alternatywą mogą być badania kału co trzy miesiące. W niektórych sytuacjach szczególnych, np. U suk karmiących, młodych psów (poniżej 6. Miesiąca życia) lub w schroniskach, wyrózniona może być obszerniejsza częstotliwość leczenia. W takim wypadku należy skonsultować się z lekarzem weterynarii w celu ustalenia stosownego protokołu odrobaczania. Analogicznie, w niektórych sytuacjach (np. W ciężkich zakażeniach obleńcami albo zakażeniach tasiemcami Echinococcus) niezbędne może być dalsze leczenie i lekarz weterynarii może poinformować, kiedy należy użyć dopełniające leczenie.


Nie stosować u psów ważących poniżej 2 kg.

Leczenie inwazji pierwotniaków Giardia spp.:
Zalecaną dawkę leku należy podawać przez trzy kolejne dni.
Należy precyzyjnie czyścić i dezynfekować miejsce przebywania psa w celu uniknięcia nawrotu infekcji, zwłaszcza w schroniskach/hodowlach.4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób innowacyjnania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

10-krotność zalecanej dawki artykułu była tolerowana przez psy i szczenięta bez żadnych objawów przedawkowania.4.11 Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.5. Parametry FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwrobacze, preparaty wieloskładnikowe z prazikwantelem.
Kod ATCvet: QP52AA51.5.1 parametry farmakodynamiczne

artykuł jest lekiem przeciwrobaczym, a także zwalczającym lamblie, zawierającym jako substancję czynną pochodną tetrahydropirydyny – pyrantel (jako sól embonianu), probenzymidazol – febantel, a także prazykwantel, częściowo uwodornioną pochodną pirazynochinolonu. Lek jest skuteczny przeciwko pewnym gatunkom obleńców, tasiemców i Giardia spp.

W tej określonej kompozycji pyrantel i febantel oddziałują synergicznie przeciwko obleńcom (glistom, tęgoryjcom i włosogłówkom) oraz pierwotniakom Giardia u psów. W szczególności zakres działania towaru obejmuje pasożyty Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis i Giardia spp.

Zakres działania prazykwantelu obejmuje gatunki tasiemców występujące u psów. `W szczególności obejmuje wszystkie gatunki Taenia i Multiceps multiceps, Dipylidium caninum, Mesocestoides spp., Echinococcus granulosus i Echinococcus multilocularis. Prazykwantel działa przeciwko wszystkim formom rozwoju jelitowego tych pasożytów. Na dodatek, w literaturze istnieją doniesienia o działaniu prazykwantelu przeciwko niektórym odmianom Giardia spp.

Pyrantel działa jak nikotyna, tzn. Agonista receptorów cholinergicznych, wywołując u obleńców porażenie spastyczne poprzez depolaryzację bloku nerwowo-mięśniowego.

Za efektywność febantelu przeciwko robakom, a także lambliom odpowiada zdolność do inhibicji polimeryzacji tubuliny do mikrotubul. Wywołane poprzez nią strukturalne i ergonomiczne zaburzenia metaboliczne wyczerpują zasoby energii pasożyta i uśmiercają go w ciągu 2-3 dni.

Prazykwantel jest wyjątkowo momentalnie wchłaniany przez pasożyta i równomiernie rozprowadzany po całym ciele. Powoduje ciężkie uszkodzenia powłoki ciała, zaburzając metabolizm i w konsekwencji uśmiercając pasożyta.5.2 cechy farmakokinetyczne

Prazykwantel podany doustnie psom jest wchłaniany niemal w pełni w jelicie cienkim. Absorpcja odbywa się ekspresowo, maksymalne stężenie w bezkompromisowicy występuje w ciągu 0,5 do 2 godzin. `Po absorpcji lek jest równomiernie rozprowadzany po całym ciele. Towar wykazuje wysoki poziom wiązania białek osocza. Prazykwantel jest nad wyraz ekspresowo metabolizowany w wątrobie, przekształcając się w nieaktywne metabolity. U psów metabolity usuwane są z moczem (66% dawki doustnej) i przez żółć (15%) w kale. Okres półtrwania w fazie eliminacji u psów trwa ok. 3 godziny.

Pyrantel (jako embonian), będący związkiem słabo rozpuszczalnym w wodzie, jest wchłaniany w niewielkim stopniu w przewodzie pokarmowym i dociera do końcowego odcinka jelita. Wchłonięty lek podlega intensywnemu metabolizmowi. Związek macierzysty i metabolity wydalane są z moczem.

Febantel jest prolekiem, który po podaniu doustnym jest metabolizowany do fenbendazolu i oksfendazolu, tzn. Substancji chemicznych o działaniu przeciwrobaczym. Aktywne metabolity są wydalane z kałem.6. Informacje FARMACEUTYCZNE


6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia kukurydziana
Laktoza jednowodna
Celuloza mikrokrystaliczna
Powidon K-25
Magnezu stearynian
Sodu laurylosiarczan
Krzemionka koloidalna, bezwodna
Kroskarmeloza sodowa
zapach mięsny6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.6.3 Okres ważności

Okres ważności towaru leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
Okres ważności tabletek przepołowionych: 7 dni6.4. Specjalne środki ostrożności w trakcie przechowywania

towar leczniczy weterynaryjny nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas przechowywania.

Po otwarciu blistra pozostałe połówki tabletek należy owinąć folią aluminiową i umieścić z powrotem w blistrze.6.5 typ i skład opakowania bezpośredniego

Materiał opakowania bezpośredniego: Blistry z folii PA/Alu/PE i folii kryjącej Alu/PE.

Wielkość opakowania: Pudełko tekturowe zawierające 2, 4, 6, 24, 102, 312 tabletek.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być przystępne w obrocie.6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego towaru leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany towar leczniczy weterynaryjny albo jego odpady należy polikwidować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Animal Health GmbH
Kaiser-Wilhelm-Allee 50;
Building 6700 MON; D-51373 Leverkusen, Niemcytowar sprzedawany wyłącznie na paragon.